Booster du din egen motivasjon med positive affirmasjoner, eller drar du deg selv ned med kritiske tanker og følelser? Overkom dine negative tankemønster , og bli den spreke og sunne personen du innerst inne drømmer om å være.


Positive affirmasjoner

Hva du liker og hva du er god på er mer enn bare medfødte egenskaper. Personlighet kan læres, trenes opp og utvikles innenfor alle områder. Medfødte egenskaper får deg et godt stykke på veien, men regelmessig og strukturert øvelse kan gi deg resultater du ikke ante var mulig. En av metodene som brukes for å oppnå dette er positive affirmasjoner. Positive affirmasjoner er tankesetninger du sier til deg selv. Disse vil enten bidra til å forsterke det negative bildet du har av deg selv, eller til å skape et nytt og positivt selvbilde i takt med det du ønsker å oppnå.

Tankene som holder deg tilbake

Mange bruker veldig masse tid på å gruble over negative tanker om seg selv. Disse negative tankene holder deg tilbake og hindrer deg i å nå ditt fulle potensiale. Kanskje du har prøvd igjen og igjen å starte opp med trening, men etter noen dager eller uker så detter du av lasset. Du sier til deg selv at det er så vanskelig å få til. Du er bare ikke en strukturert person. Eller du føler deg ikke flink og sprek nok til løfte vekter eller utføre de aktivitetene du ønsker. Så du sier til deg selv at du bare ikke er den sporty personen. Trening er ikke helt din greie. Og slik gir du deg selv tillatelse til å stoppe. Selvom du innerst inne har et dypt ønske om å lykkes. Og bli et av de sunne og spreke menneskene som klarer å gjennomføre treningen uke etter uke.

Tankesetninger som gir deg fremgang

I istedenfor å tillate dine negative tankemønster å bli selvoppfyllende, så kan du snu disse rundt til å hjelpe deg frem. Måten du formulerer deg på er essensielt for å oppnå en sterk virkning. Dersom du ønsker å oppnå suksess med noe, så nytter det ikke å si til deg selv at du er mislykket, eller at du alltid må jobbe hardt for å oppnå det du ønsker. Si til deg selv at det å lykkes er lett. Si til deg selv at du er glad for at du alltid får til det du bestemmer deg for. Velg alltid å formulere deg på en måte som fokuserer på løsningen og ikke på problemet. Se på forskjellen på disse to setningene, » Jeg er ikke mislykket.» og  «Jeg lykkes i alt jeg gjør.». Budskapet er det samme, men den første setningen fokuserer på det du ikke vil være mens den andre fokuserer på hva du ønsker.

Kraftuttrykk

Det er også lurt å være bevisst på hvordan du bruker kraftuttrykk som «Jeg er». I hverdagen bruker du mange utsagn om seg selv. Sørg for at det du sier om deg selv er i tråd med det du ønsker å være. «Jeg er sprek og frisk», «Jeg har en sunn og sterk kropp». «Jeg er god til å pushe meg selv på trening». Dette er positive affirmasjoner som er med på å bygge opp om selvbildet ditt, og gi deg motivasjon og treningslyst. Skap gjerne dine egne setninger som er tilpasset dine spesifikke mål.


Du kan også bruke positive affirmasjoner i andre settinger enn trening og helse. Les for eksempel denne artikkelen i Ledernytt for å se eksempler på framsnakk i forbindelse med entrepeneurskap.

Les også; Slik setter du sammen din egen treningsøkt